GCI2019/10/22 ASYSTENT/KA DS. OBSŁUGI ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW

Dane kontakowe

Firma: Pekabex Grupa Kapitałowa
Adres: Badowo Mściska
miejsce pracy: UL. Grójecka 19, Badowo Mściska

Zarejestruj się już teraz, aby zobaczyć dane kontaktowe i aplikować na wybrane oferty pracy.

data dodania: 02.10.2019 14:23
liczba miejsc: 1

Ilość wyświetleń: 98

Zakres obowiązków:

• Przygotowywanie dokumentów związanych z legalizacją zatrudnienia i zameldowaniem cudzoziemców,
• Wyjazdy do urzędów celem składania niezbędnych dokumentów,
• Poszukiwanie kandydatów z Ukrainy do pracy,
• Współpraca z firmami zewnętrznymi w tym zakresie,

Kwalifikacje:

• Wykształcenie min. średnie, mile widziany status studenta,
• Dobra znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego – WARUNEK KONIECZNY,
• Obsługa pakietu MS Office,
• Prawo jazdy kat. B,
• Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego,
• Dokładność i sumienność w realizacji powierzonych zadań,
• Umiejętność pracy w zespole.

Informacje nt. oferty:

•Możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego w dużej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym,
• Przyjazną atmosferę,
• Dostęp do pakietu benefitów.

DROGA SKŁADANIA APLIKACJI:
Zainteresowanych kandydatów prosimy o aplikację przez naszą stronę www.pekabex.pl, zakładka Kariera – poniżej link:
https://skk.erecruiter.pl//Offer.aspx?oid=2995847&cfg=fdd2c96c000040c9bfe7a00ea2aee036&fromSkk=1570011656375&ejoId=57929&ejorId=105379&comId=20111017
Prosimy o dołączenie klauzuli: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonymi rekrutacjami, w tym o prawach przysługujących w związku z tym przetwarzaniem oraz o spółkach z Grupy Kapitałowej Pekabex

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pekabex Bet S.A. z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań (dalej: „Pekabex”).
2. Pekabex wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email iod.pbsa@pekabex.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
a) w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze Pani/ Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [Rozporządzenie 2016/679] w związku z przepisami Kodeksu pracy), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
b) w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej lub aplikując na staż lub praktyki: na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia 2016/679, a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu umieszczenia Pani/ Pana dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia2016/679);
d) w celu umożliwienia prowadzenia rekrutacji przez spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu umieszczenia Pani/ Pana dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora Pani/ Pana danych (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), polegający na umożliwienia prowadzenia takiej rekrutacji;
e) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora Pani/ Pana danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora Pani/ Pana danych (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), polegający na umożliwieniu obrony swych praw lub dochodzenia ewentualny chroszczeń.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Pekabex w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.


5. W przypadku, gdy wyraziła Pani/ Pan zgodę na umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex, jeśli spełni Pani/ Pan kryteria określone w rekrutacji prowadzonej przez daną spółkę z Grupy Kapitałowej, Pekabex udostępni Pani/ Pana dane aplikacyjne do innej spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex i wówczas administratorem Pani/ Pana danych osobowych będzie ta spółka (więcej informacji o spółkach z Grupy Kapitałowej Pekabex znajduje się poniżej).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora Pani/Pana danych. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3) lit. d) i e) powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych), a także - w przypadku, gdy wyraziła Pani/ Pan zgodę na umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej
rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex i Pani/ Pana dane zostaną udostępnione konkretnej spółce z Grupy Kapitałowej Pekabex (wówczas sprzeciw dotyczyć będzie udostępnienia danych danemu administratorowi) – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia2016/679.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
12. Podanie danych osobowych jest wymagane:
a) w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - przez Kodeks pracy,
b) w razie udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej lub aplikując na staż lub praktyki - dla celów prowadzenia rekrutacji.
13. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie pozostałych danych, podanie danych jest dobrowolne. Informacje dodatkowe dla osób, które wyraziły zgodę na umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex: okumenty aplikacyjne uczestników naszych rekrutacji są przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej Pekabex, jeśli spełnią kryteria określone w rekrutacji prowadzonej przez daną spółkę z Grupy Kapitałowej Pekabex. Jeśli w takim przypadku dojdzie do udostępnienia przez Pekabex danych
aplikacyjnych do innej spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex, wówczas administratorem danych osobowych kandydata będzie ta spółka, a dane kandydata będą przetwarzana na zasadach określonych w pkt. 3
- 12 powyżej. Tożsamość konkretnej spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex, która
przetwarzać będzie dane osobowe kandydata, będzie każdorazowo wskazana w ramach kontaktu nawiązywanego z kandydatem w tym procesie rekrutacyjnym. Jednocześnie informujemy, że Grupa
Kapitałowa Pekabex obejmuje następujące spółki, a kontakt do IOD w każdej z tych spółek jest następujący:
Nazwa spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex Dane kontaktowe do IOD

• Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. iod.pkbpsa@pekabex.pl
• Pekabex Pref S.A. iod.ppsa@pekabex.pl
• Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji Sp. z o.o. iod.cnpsz@pekabex.pl
• Pekabex Inwestycje II S.A. iod.pisa@pekabex.pl
• Pekabex Projekt Sp. z o.o. administrator.ppspzo@pekabex.pl
• TM Pekabex Projekt Sp. z o.o. s.k. administrator.ppspzosk@pekabex.pl
• Pekabex Develompent Sp. z o.o. iod.pdsz@pekabex.pl
• Kokoszki Prefabrykacja S.A iod.cnpsz@pekabex.pl

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się