GCI2020/02/4 Magazynier

Dane kontakowe

Firma: YKK Poland Sp. z o.o.
Adres: Pogorzałki
miejsce pracy: Mszczonów

Zarejestruj się już teraz, aby zobaczyć dane kontaktowe i aplikować na wybrane oferty pracy.

data dodania: 10.02.2020 15:18
liczba miejsc: 1

Ilość wyświetleń: 58

Zakres obowiązków:

• Dbałość o rozmieszczenie towaru w magazynie w odpowiednim porządku, zgodnie z opisem artykułu i asortymentem;
• Przygotowanie i kontrola komponentów produkcyjnych;
• Współpraca z działem produkcji;
• Zgłaszanie wszelkich niezgodności stanów magazynowych przełożonemu;
• Zapewnienie porządku w magazynie;
• Czynny udział w inwentaryzacji.

Kwalifikacje:

• Doświadczenia na podobnym stanowisku;
• Uczciwości, skrupulatności i sumienności;
• Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole;
• Podstawowej znajomości obsługi komputera;
• Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych, wydane przez UDT (atut dodatkowy)

Informacje nt. oferty:

• Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
• Praca umożliwiająca rozwój zawodowy i zdobycie bogatego doświadczenia;
• Pracę od poniedziałku do piątku;
• Pakiet socjalny;
• Opiekę medyczną;
• Dofinansowanie do karty MultiSport;
• Dostęp do ubezpieczenia grupowego;
• Premię roczną;
• Możliwość udziału w szkoleniach oraz wsparcie w nauce języków obcych;
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich aplikacji CV na adres paulina_wisniewska@ykk.pl
w temacie wpisując „Magazynier” lub dostarczenie do biura firmy w Pogorzałkach przy ulicy Tarczyńskiej 119, 96-320 Mszczonów w godzinach od 8:30 do 16:30.

Jeśli zamierzasz wziąć udział w procesie rekrutacji na stanowisko Magazynier uprzejmie prosimy o umieszczenie w przesyłanych do Administratora dokumentach CV klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wg następującego wzoru:
Osoby zainteresowane udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dopisanie następującej zgody:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 11 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419 moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych rekrutacji w spółce Administratora.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej
w skrócie RODO, informujemy, iż:
8. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419;
9. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przede zawarciem umowy”), a w zakresie w jakim została udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko do czasu jego zakończenia, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w przyszłych rekrutacjach – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach;
11. Ma Pani/Pan prawo żądania od YKK Poland Sp. z o.o. dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
13. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
14. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, innych aktów prawnych rangi ustawowej oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, natomiast podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne;

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się