GCI2020/08/27 PRACOWNIK PRODUKCJI

Dane kontakowe

Firma: MAGO S.A.
Adres: Rusiec
miejsce pracy: Rusiec, Al. Katowicka 119/121, gmina Nadarzyn

Zarejestruj się już teraz, aby zobaczyć dane kontaktowe i aplikować na wybrane oferty pracy.

data dodania: 17.08.2020 15:15
ważna do: 31.12.2020 00:00
liczba miejsc: 1

Ilość wyświetleń: 123

Zakres obowiązków:

realizacja zadań produkcyjnych według planu;
obsługa maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów z metalu;
odczytywanie schematów i rysunków wykonawczych;
przestrzeganie standardów jakościowych i produkcyjnych

Kwalifikacje:

gotowość do pracy w systemie zmianowym;
dbałość o terminową realizację zadań oraz powierzone mienie;
mile widziane doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej (w branży metalowej);
zaangażowanie i chęć do pracy

Umiejętnosci:

ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz system premiowania (22 - 28 zł/godz.);
pełen etat;
pakiet opieki medycznej i możliwość przystąpienia grupowego ubezpieczenia na życie;
bardzo dobry dojazd nową trasą szybkiego ruchu (ok. 20 min. z Warszawy i z Mszczonowa)

Informacje nt. oferty:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV) z podaniem stanowiska w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Link do ogłoszenia:
https://www.mago.com/kariera-praca-w-mago/

Zainteresowane osoby prosimy aby w CV (oraz liście motywacyjnym) zamieściły klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - MAGO S.A. z siedzibą w Ruścu, al. Katowicka 119/121, 05-830 Nadarzyn, zawartych w przesłanej dokumentacji (CV oraz liście motywacyjnym), w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.

Ponadto jeśli chcesz aby twoje CV (oraz list motywacyjny) było wykorzystywane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w CV (oraz liście motywacyjnym) klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej dokumentacji (CV oraz liście motywacyjnym) przez Administratora - MAGO S.A. z siedzibą w Ruścu, al. Katowicka 119/121, 05-830 Nadarzyn, dla celów przyszłych rekrutacji”.
1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAGO S.A. z siedzibą w Ruścu, al. Katowicka 119/121, 05-830 Nadarzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000074514, NIP: 5341136594, REGON: 011944474 (dalej jako: „Administrator”). Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres email: rodo@mago.pl, adres siedziby Administratora lub telefonicznie na numer: (22) 729 81 01
2. W jakim celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe? Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla następujących celów: a. rekrutacji, a także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora; b. wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z prawa pracy (przede wszystkim Kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych), związanych z procesem zatrudnienia.
3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych? W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanie może opierać się na wskazanych poniżej podstawach prawnych: a. rekrutacja (pkt. 2 lit. a) – podstawą jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych; b. wykonywanie obowiązków wynikających z prawa pracy (pkt. 2 lit. b) – podstawą są obowiązki prawne ciążące na Administratorze, wynikające z prawa krajowego, np. Kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych.
4. Jak długo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane? W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (proces rekrutacyjny) dane będą usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko. W sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte nie później niż po upływie trzech lat – o ile wcześniej Pani/Pan nie cofnie udzielonej zgody. Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail: rodo@mago.pl lub drogą pocztową na wyżej wskazany adres siedziby Administratora. W przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe ze względu na ciążący na nim obowiązek prawny, dane zostaną usunięte po upływie okresu określonego przez przepisy prawa.
5. Jakim podmiotom Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe? Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.
6. Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza obszar EOG? Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich, tj. państw zlokalizowanych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacjom międzynarodowym.
7. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z ochroną danych osobowych? Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją cofnąć w każdym czasie, bez względu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy Administrator naruszy przepisy RODO.
8. Czy Pani/Pana dane osobowe mogą zostać wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, włącznie z profilowaniem? Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się