GCI2020/10/33 SPECJALISTA DS. BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Dane kontakowe

Firma: Global Parks Poland Sp. z o.o.
Adres: Warszawa
miejsce pracy: Wręcza (Suntago Wodny Świat)

Zarejestruj się już teraz, aby zobaczyć dane kontaktowe i aplikować na wybrane oferty pracy.

data dodania: 08.10.2020 10:56
ważna do: 30.11.2020 00:00
liczba miejsc: 1

Ilość wyświetleń: 32

Zakres obowiązków:

zapewnienie i utrzymanie najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w parku Suntago Wodny Świat;
nadzór i odpowiedzialność za sprawne codzienne funkcjonowanie całego obszaru w zakresie: BHP, ppoż. oraz współpraca z działami operacyjnymi w zakresie zapewnienia, utrzymania i kontroli standardów sanitarnych; opracowywanie regulacji wewnętrznych (oraz ich okresowy przegląd i aktualizacja) w ww. obszarze;
nadzorowanie, szkolenie, wspieranie współpracowników i przełożonych w osiąganiu najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sanitarnego w parku wodnym;
reprezentowanie pracodawcy przed organami kontroli, organami państwowymi w ww. zakresie
nadzór i realizacja szkoleń w zakresie BHP, ppoż. zgodnie z wymaganiami pracodawcy i obowiązującymi przepisami;
kontrola urządzeń gaśniczych oraz nadzór nad terminowością konserwacji sprzętu ppoż.;
udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, analiza zagrożeń oraz nadzór nad obiegiem informacji w tym zakresie;
rekomendowanie kierownictwu odpowiednich środków redukcji ryzyka, w tym rozwiązań ergonomicznych;
sporządzanie dokumentacji powypadkowej, analiza danych dotyczących wypadków oraz wspomaganie sprawnej realizacji procesu badania incydentów i wypadków;
konsultacje i doradztwo w zakresie realizacji ustawowych zadań ochrony przeciwpożarowej i BHP na terenie parku wodnego Suntago;
wspomaganie działań kierownictwa w działaniu zgodnie z wymaganiami firmowego programu bezpieczeństwa oraz obowiązującym prawem;
motywowanie całego personelu do przestrzegania standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy;
prowadzenie wizji i audytów bezpieczeństwa;
nadzór nad zapewnieniem bezpiecznych warunków sprzyjających relaksowi i wypoczynkowi, a także zachęcających gości do ponownego skorzystania z oferty parku wodnego Suntago Wodny Świat

Kwalifikacje:

wykształcenia wyższego (wskazane kierunkowe w zakresie BHP lub inne - spełniające aktualne kryteria prawne dla pracowników służby bhp oraz osób pełniących nadzór ppoż.);
znajomości przepisów z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż.;
uprawnienia do przeprowadzania szkoleń wstępnych/okresowych z zakresu bhp/ppoż.;
mile widziane doświadczenie w zakresie HACCP oraz w przepisach sanitarnych;
chęci dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy zawodowej;
z uwagi na fakt, iż obiekt otwarty jest 7 dni w tygodniu, gotowości do pracy w weekendy i święta;
sumiennego i odpowiedzialnego podejścia do powierzonych zadań i obowiązków;
wysokiej kultury osobistej;
mile widziane doświadczenie w pracy w branży rozrywkowej, hotelowej, turystycznej lub FMCG

Umiejętnosci:

mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację;

Informacje nt. oferty:

Zapewniamy:
stabilne warunki zatrudnienia w najnowszym i największym wodnym parku w tej części Europy;
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
możliwość rozwoju i awansu wewnątrz struktury;
atrakcyjny pakiet benefitów - możliwość korzystania z oferty aquaparku na preferencyjnych warunkach, ubezpieczenie medyczne, uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach sportowych i kulturalnych, programy pracownicze, rabaty na posiłki w restauracjach znajdujących się na terenie Park of Poland i wiele innych.
Oferujemy doskonałą atmosferę pracy, w miejscu, gdzie słońce świeci 365 dni w roku! Dołączając do nas, będziesz mieć realny wpływ na kluczowy element, jakim jest bezpieczeństwo pracowników i gości odwiedzających największy zadaszony parku wodny w Europie.

Zgoda na poczet bieżącej rekrutacji:
W przypadkach, kiedy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych przez Pracodawcę w obecnym procesie rekrutacji jest zgoda (o czym piszemy w klauzuli informacyjnej w części „Cele i podstawy prawne”, pkt 2 i 3), wysyłając do nas dokumenty aplikacyjne potwierdzasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 w Warszawie, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych i podawanych podczas rekrutacji, a w szczególności wizerunku do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji. Twoja zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
Zgoda na archiwizację CV na poczet przyszłych rekrutacji (dobrowolne):
W przypadku zainteresowania innymi procesami rekrutacyjnymi prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, zawartych w przesyłanej aplikacji o pracę i podawanych w trakcie rekrutacji dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 w Warszawie. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, a także że zgodę mogę odwołać w każdym czasie.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane i kontakt do administratora i Inspektora Ochrony Danych Administratorem Danych Osobowych jest Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 w Warszawie. Kontakt z nami jest możliwy korespondencyjnie na podany adres siedziby. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@parkofpoland.com lub korespondencyjnie pod adresem ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
Cele i podstawy prawne Dane osobowe podawane w aplikacji o pracę i podczas rekrutacji przetwarzane są w celach i na podstawie:
1. kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę – podstawą dla nas są przepisy prawa pracy, regulujące zbieranie danych od kandydata w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy), jednak wyłącznie w zakresie, w jakim podajesz dane objęte tym przepisem, tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku,
2. kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę, ale podajesz podczas procesu rekrutacji także inne dane, niż wymienione w pkt 1 powyżej – podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
3. kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę inną, niż umowa o pracę (np. zlecenie) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), ponieważ kodeks pracy nie ma zastosowania,
4. kiedy chcesz wziąć udział w innych rekrutacjach (celem są przyszłe procesy rekrutacyjne) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO).
Okres przechowywania Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na inne rekrutacje - cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.
Dostęp osób upoważnionych i odbiorcy Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też następującym kategoriom odbiorców:
podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w zakresie zwłaszcza usług rekrutacyjnych, IT, doradczych.
Przysługujące uprawnienia Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach, ponieważ bez danych osobowych nie jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne i w każdym czasie można ją odwołać, jednak jeżeli zgoda jest wskazaną powyżej podstawa prawną przetwarzania danych we wskazanym celu, to jej wyrażenie jest niezbędne, aby ten cel zrealizować.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się