GCI2020/10/34 RATOWNIK WODNY DO PARKU WODNEGO SUNTAGO WODNY ŚWIAT

Dane kontakowe

Firma: Global Parks Poland Sp. z o.o.
Adres: Warszawa
miejsce pracy: Wręcza (Suntago Wodny Świat)

Zarejestruj się już teraz, aby zobaczyć dane kontaktowe i aplikować na wybrane oferty pracy.

data dodania: 08.10.2020 11:01
ważna do: 31.12.2020 00:00
liczba miejsc: 1

Ilość wyświetleń: 38

Zakres obowiązków:

zapewnienie bezpieczeństwa gości przebywających w basenach i na zjeżdżalniach znajdujących się na terenie parku Suntago Wodny Świat;
utrzymywanie czystości w miejscu pracy, zgodnie ze standardami firmy oraz innym przepisami sanitarnymi dotyczącymi powierzonego obszaru pracy;
niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy;
podejmowanie akcji ratowniczej oraz zapobieganie skutkom zagrożeń;
stała obserwacja wyznaczonego obszaru wodnego;
pełnienie dyżuru na wyznaczonym obszarze wodnym wynikającym z organizacji pracy w parku Suntago Wodny Świat;
codzienna dbałość o powierzony sprzęt ratowniczy i pomocniczy, przygotowanie, zabezpieczenie i konserwacja ww. sprzętu przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu dyżuru;
kontrola urządzeń i atrakcji w strefie wodnej;
prowadzenie działań profilaktycznych i prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa;
udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
zgłaszanie trudności i nieprawidłowości do kadry kierowniczej;
wspieranie współpracowników i przełożonych w budowaniu wspaniałej atmosfery sprzyjającej dobrej, bezpiecznej zabawie gości parku;
dbanie o wizerunek swojego miejsca pracy poprzez dbałość o czystość i wysokie standardy obsługi;
uczestniczenie w eventach organizowanych przez Park of Poland;
zapewnienie usług na najwyższym poziomie;
współpraca z innymi członkami Park of Poland, oparta na uprzejmości, przyjaznych relacjach i otwartej komunikacji

Kwalifikacje:

certyfikatu MSW o ukończeniu szkolenia z ratownictwa wodnego;
aktualnego certyfikatu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;
aktualnej legitymacji ratownika wodnego lub dokumentu potwierdzającego przynależność w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa;
bardzo dobrej praktycznej znajomości zasad korzystania z basenów i urządzeń basenowych;
zamiłowanie do sportów wodnych;
posiadanie dodatkowych uprawnień/patentów przydatnych w ratownictwie wodnym (zgodnych z wyjaśnieniami MSW);
gotowości do wykonywania pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych;
gotowości do pracy w systemie zmianowym, w tym w dni weekendowe i święta;
sumiennego i odpowiedzialnego podejścia do powierzonych zadań i obowiązków;
entuzjastycznego nastawienia i wysokiej kultury osobistej;
chęci dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy zawodowej;
mile widziane posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych

Umiejętnosci:

umiejętności pracy w zespole;
komunikatywnej znajomości języka polskiego oraz praktycznej znajomości podstaw języka angielskiego, znajomość innych języków mile widziana

Informacje nt. oferty:

Zapewniamy:
przyjazną atmosferę tworzoną przez tak samo pozytywnych ludzi jak TY;
pracę w bezpiecznych i higienicznych warunkach, w najnowszym i największym wodnym parku w tej części Europy;
umowę o pracę lub umowę zlecenie, masz realną możliwość wyboru formy zatrudnienia;
elastyczny grafik pracy, grafik dopasowany do indywidualnych potrzeb oraz pracę w niepełnym wymiarze godzin pozwalającą pogodzić karierą zawodową z nauką lub innymi zajęciami;
bezpieczne i nowoczesne narzędzia pracy;
możliwość rozwoju i awansu wewnątrz struktury;
podnoszenie kwalifikacji oraz wymianę doświadczeń;
pakiet szkoleń szytych na miarę oraz indywidualne podejście do każdego pracownika;
atrakcyjny pakiet benefitów - możliwość korzystania z oferty parku wodnego na preferencyjnych warunkach, ubezpieczenie medyczne, uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach sportowych i kulturalnych, programy pracownicze, rabaty na posiłki w restauracjach znajdujących się na terenie Park of Poland, a także wiele innych.
Oferujemy doskonałą atmosferę pracy, w miejscu gdzie słońce świeci 365 dni w roku! Dołączając do nas będziesz mieć realny wpływ na kluczowy element, jakim jest bezpieczeństwo gości i pracowników parku.

Zgoda na poczet bieżącej rekrutacji:
W przypadkach, kiedy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych przez Pracodawcę w obecnym procesie rekrutacji jest zgoda (o czym piszemy w klauzuli informacyjnej w części „Cele i podstawy prawne”, pkt 2 i 3), wysyłając do nas dokumenty aplikacyjne potwierdzasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych i podawanych podczas rekrutacji, a w szczególności wizerunku do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji. Twoja zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
Zgoda na archiwizację CV na poczet przyszłych rekrutacji (dobrowolne):
W przypadku zainteresowania innymi procesami rekrutacyjnymi prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, zawartych w przesyłanej aplikacji o pracę i podawanych w trakcie rekrutacji dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych przez : Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, a także że zgodę mogę odwołać w każdym czasie.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane i kontakt do administratora i Inspektora Ochrony Danych Administratorem Danych Osobowych jest : Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa. Kontakt z nami jest możliwy korespondencyjnie na podany adres siedziby lub e-mailowo @ Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: @ lub korespondencyjnie pod adresem ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
Cele i podstawy prawne Dane osobowe podawane w aplikacji o pracę i podczas rekrutacji przetwarzane są w celach i na podstawie:
1) kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę – podstawą dla nas są przepisy prawa pracy, regulujące zbieranie danych od kandydata w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy), jednak wyłącznie w zakresie, w jakim podajesz dane objęte tym przepisem, tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku;
2) kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę, ale podajesz podczas procesu rekrutacji także inne dane, niż wymienione w pkt 1 powyżej – podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO);
3) kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę inną, niż umowa o pracę (np. zlecenie) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), ponieważ kodeks pracy nie ma zastosowania;
4) kiedy chcesz wziąć udział w innych rekrutacjach (celem są przyszłe procesy rekrutacyjne) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO).
Okres przechowywania Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na inne rekrutacje - cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.
Dostęp osób upoważnionych i odbiorcy Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też następującym kategoriom odbiorców:
podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w zakresie zwłaszcza usług rekrutacyjnych, IT, doradczych.
Przysługujące uprawnienia Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach, ponieważ bez danych osobowych nie jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne i w każdym czasie można ją odwołać, jednak jeżeli zgoda jest wskazaną powyżej podstawa prawną przetwarzania danych we wskazanym celu, to jej wyrażenie jest niezbędne, aby ten cel zrealizować.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się