GCI2020/10/35 TECHNIK – SPECJALIZACJA TECHNOLOGIA BASENOWA

Dane kontakowe

Firma: Global Parks Poland Sp. z o.o.
Adres: Warszawa
miejsce pracy: Wręcza (Suntago Wodny Świat)

Zarejestruj się już teraz, aby zobaczyć dane kontaktowe i aplikować na wybrane oferty pracy.

data dodania: 08.10.2020 15:52
ważna do: 30.11.2020 00:00
liczba miejsc: 1

Ilość wyświetleń: 37

Zakres obowiązków:

zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej obiektu, a w szczególności następujących urządzeń i instalacji:
- technologii uzdatniania wody basenowej;
- wentylacji, klimatyzacji oraz chłodnictwa
- cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi;
- sanitarnych;
- technologii saun;
- elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 20 kV;
- zespołów prądotwórczych,
- gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 50 kPa;
- automatyki, sterowania i aparatury kontrolno-pomiarowej w stosunku do urządzeń i instalacji infrastruktury technicznej obiektu;
prowadzenie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych, prac remontowych i konserwacyjnych instalacji i urządzeń jw.;
monitorowaniem parametrów pracy technologii wody basenowej, ogrzewania i wentylacji;
prowadzenie dokumentacji procesu technologicznego

Kwalifikacje:

Wymagania i kompetencje:
wykształcenie min. średnie, preferowane osoby z wykształceniem technicznym w specjalności: elektrycznej, hydraulicznej, mechanicznej, instalacji gazowych, klimatyzacyjno – wentylacyjnej lub innej technicznej;
min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach pracownika utrzymania ruchu lub obsługi technicznej obiektów;
umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
świadectwa kwalifikacji E1 do 20kV, E2 i E3;
zdolność do pracy powyżej 3 metrów;
umiejętność pracy zespołowej oraz pracy pod presją czasu;
gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym;
sumienność i odpowiedzialność;
dyspozycyjność.

Wymagania pożądane:
znajomość technologii uzdatniania wody basenowej;
znajomość zagadnień dotyczących wentylacji pomieszczeń;
umiejętność obsługi i konfiguracji sieci komputerowych;
umiejętność i doświadczenie w obsłudze i konfiguracji systemów akustyczno-nagłośnieniowych;
uprawnienia lub świadectwo kwalifikacji w zakresie jednej z ww. specjalności.

Informacje nt. oferty:

Zapewniamy:
stabilne warunki zatrudnienia w najnowszym i największym wodnym parku w tej części Europy
umowę o pracę
atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od umiejętności i posiadanych kwalifikacji
podnoszenie kwalifikacji oraz wymianę doświadczeń
szkolenia branżowe oraz indywidualne podejście do każdego pracownika
atrakcyjny pakiet benefitów - możliwość korzystania z oferty parku wodnego na preferencyjnych warunkach, ubezpieczenie medyczne, uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach sportowych i kulturalnych, programy pracownicze, rabaty na posiłki w restauracjach znajdujących się na terenie Park of Poland także wiele innych.
Oferujemy doskonałą atmosferę pracy w miejscu, gdzie słońce świeci 365 dni w roku! Dołączając do nas będziesz mieć realny wpływ na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w wodnym park rozrywki Suntago Wodny Świat.

Zgoda na poczet bieżącej rekrutacji:
W przypadkach, kiedy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych przez Pracodawcę w obecnym procesie rekrutacji jest zgoda (o czym piszemy w klauzuli informacyjnej w części „Cele i podstawy prawne”, pkt 2 i 3), wysyłając do nas dokumenty aplikacyjne potwierdzasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych i podawanych podczas rekrutacji, a w szczególności wizerunku do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji. Twoja zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
Zgoda na archiwizację CV na poczet przyszłych rekrutacji (dobrowolne):
W przypadku zainteresowania innymi procesami rekrutacyjnymi prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, zawartych w przesyłanej aplikacji o pracę i podawanych w trakcie rekrutacji dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych przez : Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, a także że zgodę mogę odwołać w każdym czasie.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane i kontakt do administratora i Inspektora Ochrony Danych Administratorem Danych Osobowych jest : Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa. Kontakt z nami jest możliwy korespondencyjnie na podany adres siedziby lub e-mailowo hr@suntago.com Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@parkofpoland.com lub korespondencyjnie pod adresem ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
Cele i podstawy prawne Dane osobowe podawane w aplikacji o pracę i podczas rekrutacji przetwarzane są w celach i na podstawie:
1. kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę – podstawą dla nas są przepisy prawa pracy, regulujące zbieranie danych od kandydata w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy), jednak wyłącznie w zakresie, w jakim podajesz dane objęte tym przepisem, tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku,
2. kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę, ale podajesz podczas procesu rekrutacji także inne dane, niż wymienione w pkt 1 powyżej – podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
3. kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę inną, niż umowa o pracę (np. zlecenie) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), ponieważ kodeks pracy nie ma zastosowania,
4. kiedy chcesz wziąć udział w innych rekrutacjach (celem są przyszłe procesy rekrutacyjne) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na inne rekrutacje - cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.
Dostęp osób upoważnionych i odbiorcy Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też następującym kategoriom odbiorców:
- podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w zakresie zwłaszcza usług rekrutacyjnych, IT, doradczych.
Przysługujące uprawnienia Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach, ponieważ bez danych osobowych nie jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne i w każdym czasie można ją odwołać, jednak jeżeli zgoda jest wskazaną powyżej podstawa prawną przetwarzania danych we wskazanym celu, to jej wyrażenie jest niezbędne, aby ten cel zrealizować.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się