GCI2020/12/41 STARSZY TECHNIK INFRASTRUKTURY

Dane kontakowe

Firma: Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie
Adres: Mszczonów
miejsce pracy: gmina Mszczonów

Zarejestruj się już teraz, aby zobaczyć dane kontaktowe i aplikować na wybrane oferty pracy.

data dodania: 08.12.2020 10:18
ważna do: 31.01.2021 00:00
liczba miejsc: 1

Ilość wyświetleń: 98

Zakres obowiązków:

Zapewnienie technicznego utrzymania systemów infrastruktury (wentylacja, klimatyzacja, woda lodowa, sprężone powietrze, podciśnienie);
Zapewnienie utrzymania ruchu parku maszynowego produkcyjnego;
Monitorowanie pracy systemów na danej zmianie i zapewnienie ich poprawnego działania;
Opieka nad powierzonym parkiem maszynowym;
Realizacja planów przeglądowych;
Usuwanie awarii;
Współpraca i nadzór serwisów zewnętrznych;
Obsługa urządzeń również na dachach budynków i w przestrzeniach zamkniętych;
Optymalizowanie działań związanych z utrzymaniem technicznym w celu zwiększenia niezawodności parku maszynowego przy racjonalnym wydatkowaniu.

Kwalifikacje:

Ugruntowana wiedza z zakresu elektryki i mechaniki (wiedza z zakresu automatyki będzie dodatkowym atutem);
Doświadczenie w pracy związanej z utrzymaniem i naprawą systemów/urządzeń/maszyn (min. 5lat);
Wykształcenie techniczne (szkoła zawodowa, technikum lub wyższe techniczne);
Znajomość systemów infrastruktury (wentylacja, klimatyzacja, woda lodowa, sprężone powietrze, podciśnienie, PPOŻ) będzie dodatkowym atutem.

Umiejętnosci:

Samodzielność i odpowiedzialność;
Proaktywna postawa i zaangażowanie;
Umiejętność pracy w zespole;
Otwartość na wprowadzanie nowych rozwiązań (technicznych lub organizacyjnych);
Dbanie o jakość wykonywanej pracy.

Informacje nt. oferty:

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i kompetencji;
Premia roczna;
Prywatna opieka medyczna;
Dofinansowanie do Karty MultiSport;
Benefity dla rodziców.

Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza wstępną rekrutację na stanowisko: Starszy Technik Infrastruktury (zgodność oferty Kandydata z ofertą Pracodawcy)
Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie, zgadzasz się na przekazanie do Pracodawcy i przetwarzanie przez niego Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Wysyłając CV wpisz w temacie nazwę stanowiska: "Starszy Technik Infrastruktury".
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem gci@mszczonow.pl
Poinformujemy w Twoim imieniu Pracodawcę o cofnięciu zgody i usuniemy przesłane CV ze skrzynki odbiorczej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów, telefon kontaktowy: +48 46 857 30 71, fax. +48 46 857 11 99.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ograniczenia bezrobocia w zakresie niezbędnym do realizacji pomocy dla osób bezrobotnych oraz osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą firmy którzy zgłosili ogłoszenie rekrutacyjne do GCI.
Pana/Pani aplikacja zostanie przekazana w ramach współpracy wskazanej w ust. 3 ww. klauzuli.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się