GCI2020/10/31 PRACOWNIK WODNEJ STREFY JAMANGO & GALAXY

Dane kontakowe

Firma: Global Parks Poland Sp. z o.o.
Adres: Warszawa
miejsce pracy: Wręcza (Suntago Wodny Świat)

Zarejestruj się już teraz, aby zobaczyć dane kontaktowe i aplikować na wybrane oferty pracy.

data dodania: 08.10.2020 10:24
ważna do: 31.12.2021 00:00
liczba miejsc: 1

Ilość wyświetleń: 119

Klauzula informacyjna RODO

Dane i kontakt do administratora i Inspektora Ochrony Danych Administratorem Danych Osobowych jest Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa. Kontakt z nami jest możliwy korespondencyjnie na podany adres siedziby. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@parkofpoland.com lub korespondencyjnie pod adresem ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. Cele i podstawy prawne Dane osobowe podawane w aplikacji o pracę i podczas rekrutacji przetwarzane są w celach i na podstawie: kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę – podstawą dla nas są przepisy prawa pracy, regulujące zbieranie danych od kandydata w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 221 1 Kodeksu Pracy), jednak wyłącznie w zakresie, w jakim podajesz dane objęte tym przepisem, tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę, ale podajesz podczas procesu rekrutacji także inne dane, niż wymienione w pkt 1 powyżej – podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę inną, niż umowa o pracę (np. zlecenie) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), ponieważ kodeks pracy nie ma zastosowania, kiedy chcesz wziąć udział w innych rekrutacjach (celem są przyszłe procesy rekrutacyjne) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO). Okres przechowywania Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na inne rekrutacje - cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia ich przesłania. Dostęp osób upoważnionych i odbiorcy Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też następującym kategoriom odbiorców: podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w zakresie zwłaszcza usług rekrutacyjnych, IT, doradczych. Przysługujące uprawnienia Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach, ponieważ bez danych osobowych nie jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne i w każdym czasie można ją odwołać, jednak jeżeli zgoda jest wskazaną powyżej podstawą prawną przetwarzania danych we wskazanym celu, to jej wyrażenie jest niezbędne, aby ten cel zrealizować. *RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Zakres obowiązków:

obsługa gości wodnej Strefy Jamango & Galaxy
informowanie gości o atrakcjach Strefy Jamango & Galaxy;
utrzymywanie czystości w miejscu pracy, zgodnie ze standardami firmy oraz innym przepisami sanitarnymi dotyczącymi powierzonego obszaru pracy;
niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy;
instruowanie klientów na temat zasad poprawnego korzystania z atrakcji wodnych m.in. zjeżdżalni;
zapewnienie atmosfery sprzyjającej relaksowi i wypoczynkowi, a także zachęcającej gości do ponownego skorzystania z oferty parku wodnego Suntago Wodny Świat;
zapewnienie wysokich standardów obsługi;
uczestniczenie w eventach organizowanych przez Park of Poland;
współpraca z innymi członkami Park of Poland oparta na uprzejmości, przyjaznych relacjach i otwartej komunikacji

Kwalifikacje:

chęci do rozwijania swych umiejętności i nabywania nowych kompetencji niezbędnych do pracy w części wodnej parku rozrywki Suntago Wodny Świat;
sumiennego i odpowiedzialnego podejścia do powierzonych zadań i obowiązków;
stosowania się do wewnętrznych procedur w zakresie standardów oraz procedur bezpieczeństwa, zastosowanych w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym;
gotowości do pracy w systemie zmianowym, w tym w weekendy i święta;
entuzjastycznego nastawienia i wysokiej kultury osobistej;
mile widziany ukończony kurs instruktora aqua fitness lub pokrewny, doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć oraz zamiłowane do sportów wodnych będzie dodatkowym atutem;
posiadanie aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych będzie atutem

Umiejętnosci:

umiejętności pracy w zespole;
komunikatywnej znajomości języka polskiego, mile widziana znajomość języka angielskiego

Informacje nt. oferty:

Dołączając do naszego zespołu zyskujesz:
przyjazną atmosferę tworzoną przez tak samo pozytywnych ludzi jak TY;
pracę w bezpiecznych i higienicznych warunkach, w najnowszym i największym wodnym parku w tej części Europy;
umowę o pracę lub umowę zlecenie, masz realną możliwość wyboru formy zatrudnienia;
elastyczny grafik pracy, grafik dopasowany do indywidualnych potrzeb oraz pracę w niepełnym wymiarze godzin pozwalającą pogodzić karierą zawodową z nauką lub innymi zajęciami;
bezpieczne i nowoczesne narzędzia pracy;
możliwość rozwoju i awansu wewnątrz struktury;
podnoszenie kwalifikacji oraz wymianę doświadczeń;
pakiet szkoleń szytych na miarę oraz indywidualne podejście do każdego pracownika;
atrakcyjny pakiet benefitów - możliwość korzystania z oferty parku wodnego na preferencyjnych warunkach, ubezpieczenie medyczne, uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach sportowych i kulturalnych, programy pracownicze, rabaty na posiłki w restauracjach znajdujących się na terenie Park of Poland, a także wiele innych.
Oferujemy doskonałą atmosferę pracy, w miejscu gdzie słońce świeci 365 dni w roku! Dołączając do nas będziesz mieć realny wpływ na kluczowy element, jakim jest bezpieczeństwo gości i pracowników w wodnym park rozrywki Suntago Wodny Świat.

Link do aplikowania po zalogowaniu się.

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się