K201/11/3359

Ilość wyświetleń: 313
Wykształcenie: wyższe (licencjat, inż., mgr, dr)
Kursy i szkolenia: -Uczestnictwo w programie 5S oraz Kaizen. - kurs j. angielskiego (EF Education Sp. z o.o. )
Umiejętności: - J. Angielski w stopniu komunikatywnym/ dobrym -Znajomość procesów produkcyjnych, -Obsługa pakietu MS office. - Odporność na stres,
Uprawnienia: - Prawo jazdy kat. A i B, -uprawnienia na prowadzenie wózków widłowych.
Charakter pracy poszukiwanego stanowiska:
branża administracyjna
branża gastronomiczno-hotelarska
branża handlowa
branża logistyczna
branża usługowa
uprawnienia
kierowca
Nazwa szkoły, Kierunek/Specjalizacja, Okres od - do: 2002-2005 r.- Liceum Profilowane w Milanówku. Specjalizacja: Ekonomiczno -Administracyjna, 2006-2010 r.- Wyższa Szkoła Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Kierunek: Administracja. Specjalizacja: Administracja Bezpieczeństwa Publicznego
Doświadczenie zawodowe: 2005-2016 r. Frito Lay Sp. z o.o. Oddział Fabryka w Grodzisku Mazowieckim. Operator maszyn i urządzeń: obsługa maszyn extrudowanych, obieranie, krojenie, smażenie, przyprawianie. Na stanowiskach raportowanie przebiegu bieżącej pracy, nadzór nad komponentami i jakością produkcji, dbałość o standardy firmy. Szkolenie nowo przyjętych pracowników. Uczestnictwo w programie Kaizen. Praca na samodzielnych stanowiskach oraz praca w zespole. 2007-2012 r. NOWYMOTOR Sylwester Nowecki. Obsługa firm w zakresie merytorycznym, operacyjnym i organizacyjno-osobowym, przygotowywanie i składanie zamówień, utrzymywanie relacji z klientami, samodzielne wyjazdy służbowe w celu wykonania przeglądów i serwisów silników oraz maszyn objętych gwarancją, nadzorowanie i szkolenie pracy nowych mechaników. 2016-do dziś. PepsiCo Consulting Polska Sp z o.o. Specjalista ds. Planowania i Analiz. Ciągłość zasilania materiałowego produkcji, koordynacja dostaw. Optymalne wykorzystanie zakontraktowanego / zakupionego zasobu. Minimalizacja strat produkcyjnych i surowcowych oraz kosztów logistycznych. Uzyskiwanie wiarygodnych informacji, o jakości surowca przez analizowanie oraz koordynowanie wprowadzania danych YSI i AVA przez dostawców oraz dział operacji Frito Lay. Raportowanie przeanalizowanych i zweryfikowanych danych jakościowych oraz ilościowych do odpowiednich działów w strukturach PepsiCo. Pełna zgodność i aktualność danych w systemie „Potato Master”, zgodność danych w Potato Master z danymi Oracle oraz podsystemach informatycznych działu Agro ( dot. zamówienia zakupu, przyjęcia dostaw, rozliczenia dostaw). Zakładanie nowych dostawców oraz aktualizacja danych dostawcy w wewnętrznych systemach informatycznych PepsiCo oraz zbieranie niezbędnych akceptacji od wymaganych funkcji w firmie. Wsparcie działu produkcji w weryfikacji dokumentacji produkcyjnej w zakresie zużycia i rozliczenia dostaw ziemniaków. Utrzymywanie stały telefoniczny i e-mailowy kontakt z dostawcami i firmami transportowymi buduje i rozwija relacje zgodne z długofalową strategią przedsiębiorstwa. Monitoring rynku ziemniaka w Polsce pod kątem możliwości dodatkowych zakupów i aktywności konkurencji. Wyszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi nowymi dostawcami. Czynny udział na spotkaniach z dostawcami, coroczne/ okresowe prezentowanie/omawianie danych jakościowych i inne. Wizytowanie gospodarstw rolnych dostawców współpracujących z PepsiCo. Rozpatrywanie reklamacji otrzymywanych od dostawców, firmy transportowej oraz Produkcji. ROZLICZENIE DOSTAW I FAKTUROWANIE- W oparciu o ilościowe i jakościowe informacje o przyjętych dostawach sporządza: • Zestawienie danych do wystawienia faktur VAT przez dostawców. oraz firmy transportowe, kontrola oraz akceptowanie faktur Vat w systemie Image Vision. • Faktury RR dla rolników ryczałtowych. • Zestawienie danych do weryfikacji faktur VAT i RR przez dział finansów / księgowości. RAPORTOWANIE: • KPI raport- co miesięczny. • Finansowy raport- co miesięczny. • Raport polowy oraz zbioru do przechowalni. • Raportowanie zakontraktowanych ilości i podpisanych kontraktów. • Bilans planu dostaw. • Zawiązywanie i rozwiązywanie rezerw na zakupione surowce i transport- co miesięczny.
Znajomość języków: Angielski dobra
Zainteresowania: - Motoryzacja- techniczne aspekty współczesnej motoryzacji -Podróże: Polskie góry oraz zagraniczne i krajowe zwiedzanie
Praca na podstawie umowy o:
pracę
zlecenie-dzieło
Obecne Stanowiska: Specjalista ds. planowania i jakości
Zainteresowanie szkoleniem: - Jęzk angielski, - kursy komputerowe z pakietu MS Excel, -inne.

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się