WZORY DOKUMENTÓW

Napisanie życiorysu zawodowego czy listu motywacyjnego jest ważnym krokiem w przygotowaniu się do rozmowy z pracodawcą.

CV - ŻYCIORYS ZAWODOWY

Życiorys zawiera informację o tym, co umiemy robić.

LM - LIST MOTYWACYJNY

List motywacyjny powinien informować: dlaczego interesuje nas dane stanowisko pracy, zakład pracy oraz dlaczego uważamy, że jesteśmy najlepszymi kandydatami do tej pracy.

PRZYDATNE

Słowa przydatne do wykorzystania w liście motywacyjnym lub życiorysie

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się