Schemat listu motywacyjnego

Powrót

Schemat listu motywacyjnego:

Wpisz miejscowość i datę

Podaj swoje dane:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

telefon

 

Imię i nazwisko osoby, do której się zwracasz:

Nazwa instytucji, adres

 

Zwrot grzecznościowy:

Szanowny Pan/Pani/Państwo

Szanowny Panie Dyrektorze

 

Treść podania:

Tu zawrzyj prośbę o przyjęcie do pracy na konkretne stanowisko.

 

Napisz kilka słów o sobie pod kątem stanowiska, o które się ubiegasz, umieść informacje o posiadanym wykształceniu i posiadanych umiejętnościach, predyspozycjach zawodowych. Umotywuj i uzasadnij swoją kandydaturę.

 

W ostatnim akapicie zasugeruj gotowość do spotkania z pracodawcą w celu bliższej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Zakończ list słowami:

Z poważaniem / Z wyrazami szacunku

 

Własnoręczny, czytelny podpis

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się