Rejestracja

Akceptuję regulamin. W celu utworzenia bezpłatnego Konta na serwisie „Kiosk z Pracą”.

Osoba korzystająca z Serwisu „Kiosk z pracą” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu ograniczenia bezrobocia.

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się