REGULAMIN ADMINISTRATORA DANYCH (Polityka prywatności)

 1. Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji o Użytkownikach obowiązujące w Serwisie http://www.kiosk.mszczonow.infocentrum.com.pl/

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów, telefon kontaktowy +48 46 857 30 71

 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celów statutowych Gminnego Centrum Informacji, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz Uchwały powołującej Gminne Centrum Informacji, jak również (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której podstawą jest realizacja zawartych umów, oraz (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), gdzie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku danych pozyskanych na podstawie udzielnej przez Państwa zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wycofanie Państwa zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.

 6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób cyfrowy oraz analogowy, lecz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) min. USA – odbiorcą takim jak Facebook oraz YouTube.

 8. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty,  które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),

  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz  niezbędne do realizacji celów o których mowa w punkcie 3.

 10. Państwa dane mogą zostać przekazane obsłudze informatycznej Administratora oraz firmie Plocman Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 11. Osoba korzystająca z Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności.

 12. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji oraz danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

 13. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www GCI lub przekazywane mediom.
  Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za ich zgodą. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania i uzupełniania.

 14. Pilki cookies to niewielkie pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do preferencji Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

 15. Pliki cookies są wykorzystywane:

  • w zakresie niezbędnym do świadczenie usług w Serwisie,

  • w celach marketingowych i statystycznych,

  • w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby własne celem polepszenia jakości usług w Serwisie.

 16. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików cookies, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

 17. W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

  • cookies „sesyjne” – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

  • cookies „stałe”– pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

  • cookies podmiotów zewnętrznych posiadających własną polityką prywatności tj. Google Inc (Google Analytics), Facebook Inc (facebook.com).

 18. Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych i marketingowych, jak również w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkowników.

 19. Pliki cookies są przechowywane i wykorzystywane w Serwisie przez okres do 30 dni.

 20. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik w przeglądarce internetowej może samodzielnie zarządzać plikami cookies, poprzez:

  Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików cookies można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

  • akceptację obsługi cookies, z czym wiąże się pełny dostęp przez Użytkownika do opcji oferowanych w Serwisie,

  • zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych w witrynach internetowych,

  • określania indywidualnych ustawień dla różnych rodzajów plików cookies,

  • blokowania lub usuwania plików cookies.

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się