GCI2021/04/10 PRACOWNIK FIZYCZNY (do przyuczenia)

Dane kontakowe

Firma: Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie
Adres: Mszczonów
miejsce pracy: powiat żyrardowski

Zarejestruj się już teraz, aby zobaczyć dane kontaktowe i aplikować na wybrane oferty pracy.

data dodania: 07.04.2021 14:45
ważna do: 06.05.2021 00:00
liczba miejsc:

Ilość wyświetleń: 296

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów, telefon kontaktowy: +48 46 857 30 71, fax. +48 46 857 11 99. 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ograniczenia bezrobocia w zakresie niezbędnym do realizacji pomocy dla osób bezrobotnych oraz osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą firmy którzy zgłosili ogłoszenie rekrutacyjne do GCI. Pana/Pani aplikacja zostanie przekazana w ramach współpracy wskazanej w ust. 3 ww. klauzuli. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Zakres obowiązków:

- Opieka nad powierzonymi zadaniami;
- Współpraca z działem zarządzającym i współpracownikami.

Kwalifikacje:

- dostępność 40h tygodniowo;
- prawo jazdy B oraz mobilność;

Informacje nt. oferty:

- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę/umowa zlecenie;
- Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i kompetencji.

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się