GCI2021/06/47 OSOBĘ/Y ZAINTERESOWANĄ/E PRACĄ W PRACOWNI

Dane kontakowe

Firma: Pracownia Urbanistyczno-Projektowa Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie" w Mszczonowie z siedzibą w Wiskitkach
Adres: Wiskitki
miejsce pracy: Wiskitki (96-315), Plac Wolności 35

Zarejestruj się już teraz, aby zobaczyć dane kontaktowe i aplikować na wybrane oferty pracy.

data dodania: 15.06.2021 14:28
ważna do: 06.09.2021 00:00
liczba miejsc: 2

Ilość wyświetleń: 96

Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pracownia Urbanistyczno-Projektowa Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w Mszczonowie z siedziba w Wiskitkach Plac Wolności 35. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy z zakresu planowania przestrzennego. 3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Zakres obowiązków:

realizacja zadań z zakresu planowania przestrzennego tj.:
- opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
- sporządzanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego
- sporządzanie studium projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla gmin Związku

Kwalifikacje:

wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów w kierunku planowanie przestrzenne

Informacje nt. oferty:

OFERTA FIRMY:
umowa o staż, zlecenie lub umowa o pracę.

DROGA SKŁADANIA APLIKACJI:
Kontakt telefoniczny i mailowy po zalogowaniu się na portal.

Wzór oświadczenia do CV:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w Mszczonowie z siedziba w Wiskitkach, Plac Wolności 35 w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się