GCI2021/09/99 RATOWNIK WODNY do parku wodnego Suntago Wodny Świat

Dane kontakowe

Firma: Global Parks Poland Sp. z o.o.
Adres: Warszawa
miejsce pracy: Wręcza, ul. Nowy Świat 1 (Suntago Wodny Świat)

Zarejestruj się już teraz, aby zobaczyć dane kontaktowe i aplikować na wybrane oferty pracy.

data dodania: 10.09.2021 12:53
ważna do: 31.12.2021 00:00
liczba miejsc: 1

Ilość wyświetleń: 18

Klauzula informacyjna RODO

Informacje dodatkowe: Dane i kontakt do administratora i Inspektora Ochrony Danych Administratorem Danych Osobowych jest Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa. Kontakt z nami jest możliwy korespondencyjnie na podany adres siedziby. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@parkofpoland.com lub korespondencyjnie pod adresem ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. Cele i podstawy prawne: Dane osobowe podawane w aplikacji o pracę i podczas rekrutacji przetwarzane są w celach i na podstawie: kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę – podstawą dla nas są przepisy prawa pracy, regulujące zbieranie danych od kandydata w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 221 1 Kodeksu Pracy), jednak wyłącznie w zakresie, w jakim podajesz dane objęte tym przepisem, tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę, ale podajesz podczas procesu rekrutacji także inne dane, niż wymienione w pkt 1 powyżej – podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę inną, niż umowa o pracę (np. zlecenie) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), ponieważ kodeks pracy nie ma zastosowania, kiedy chcesz wziąć udział w innych rekrutacjach (celem są przyszłe procesy rekrutacyjne) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO). Okres przechowywania: Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na inne rekrutacje - cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia ich przesłania. Dostęp osób upoważnionych i odbiorcy: Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też następującym kategoriom odbiorców: podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w zakresie zwłaszcza usług rekrutacyjnych, IT, doradczych. Przysługujące uprawnienia: Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania: Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach, ponieważ bez danych osobowych nie jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne i w każdym czasie można ją odwołać, jednak jeżeli zgoda jest wskazaną powyżej podstawą prawną przetwarzania danych we wskazanym celu, to jej wyrażenie jest niezbędne, aby ten cel zrealizować. *RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Zakres obowiązków:

Suntago Wodny Świat to największy zadaszony park wodny w Europie. Zlokalizowany jest w miejscowości Wręcza, w gminie Mszczonów, 40 minut od Warszawy – pomiędzy autostradą A2 i drogą ekspresową S8. Suntago Wodny Świat oraz osiedle domów modułowych Suntago Village to pierwszy etap projektu Park of Poland.
W wodzie czujesz się jak ryba i masz uprawnienia ratownika? Potrafisz zadbać o bezpieczeństwo miłośników wodnego szaleństwa?
Dołącz do zespołu największego parku rozrywki w tej części Europy – Park of Poland
Połącz pasję i pracę w jedno!

Do Twoich zadań należeć będzie:
- zapewnienie bezpieczeństwa gości przebywających w basenach i na zjeżdżalniach znajdujących się na terenie parku Suntago Wodny Świat
- utrzymywanie czystości w miejscu pracy, zgodnie ze standardami firmy oraz innym przepisami sanitarnymi dotyczącymi powierzonego obszaru pracy
- niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy
- podejmowanie akcji ratowniczej oraz zapobieganie skutkom zagrożeń
- stała obserwacja wyznaczonego obszaru wodnego
- pełnienie dyżuru na wyznaczonym obszarze wodnym wynikającym z organizacji pracy w parku Suntago Wodny Świat
- codzienna dbałość o powierzony sprzęt ratowniczy i pomocniczy, przygotowanie, zabezpieczenie i konserwacja ww. sprzętu przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu dyżuru
- kontrola urządzeń i atrakcji w strefie wodnej
- prowadzenie działań profilaktycznych i prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa
- udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy
- zgłaszanie trudności i nieprawidłowości do kadry kierowniczej
- wspieranie współpracowników i przełożonych w budowaniu wspaniałej atmosfery sprzyjającej dobrej, bezpiecznej zabawie gości parku
- dbanie o wizerunek swojego miejsca pracy poprzez dbałość o czystość i wysokie standardy obsługi
- uczestniczenie w eventach organizowanych przez Park of Poland
- zapewnienie usług na najwyższym poziomie
- współpraca z innymi członkami Park of Poland, oparta na uprzejmości, przyjaznych relacjach i otwartej komunikacji

Kwalifikacje:

Wymagania/ Oczekujemy od Ciebie:
- certyfikatu MSW o ukończeniu szkolenia z ratownictwa wodnego
- aktualnego certyfikatu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
- aktualnej legitymacji ratownika wodnego lub dokumentu potwierdzającego przynależność w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa
- bardzo dobrej praktycznej znajomości zasad korzystania z basenów i urządzeń basenowych
- zamiłowanie do sportów wodnych
- posiadanie dodatkowych uprawnień/patentów przydatnych w ratownictwie wodnym (zgodnych z wyjaśnieniami MSW)
- gotowości do wykonywania pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
- gotowości do pracy w systemie zmianowym, w tym w dni weekendowe i święta
- sumiennego i odpowiedzialnego podejścia do powierzonych zadań i obowiązków
- entuzjastycznego nastawienia i wysokiej kultury osobistej
- umiejętności pracy w zespole
- komunikatywnej znajomości języka polskiego oraz praktycznej znajomości podstaw języka angielskiego, znajomość innych języków mile widziana
- chęci dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy zawodowej
- mile widziane posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych

Informacje nt. oferty:

Dołączając do naszego zespołu zyskujesz:
- przyjazną atmosferę tworzoną przez tak samo pozytywnych ludzi jak TY
- pracę pod palmami
- szorty i klapki przez cały rok
- pracę w bezpiecznych i higienicznych warunkach, w najnowszym i największym wodnym parku w tej części Europy
- elastyczny grafik pracy, grafik dopasowany do indywidualnych potrzeb oraz pracę w niepełnym wymiarze godzin pozwalającą pogodzić karierą zawodową z nauką lub innymi zajęciami
- bezpieczne i nowoczesne narzędzia pracy
- możliwość rozwoju i awansu wewnątrz struktury
- podnoszenie kwalifikacji oraz wymianę doświadczeń
- pakiet szkoleń szytych na miarę oraz indywidualne podejście do każdego pracownika
- pakiet benefitów: promocyjne wejściówki do parku, specjalne ceny pracownicze na posiłki w restauracjach znajdujących się na terenie obiektu, nowoczesne wyposażenie stanowiska pracy, odzież służbową, dobrze wyposażone zaplecze socjalne, bezpłatny transport do pracy z Warszawy i z Żyrardowa

Oferujemy doskonałą atmosferę pracy, w miejscu gdzie słońce świeci 365 dni w roku! Dołączając do nas będziesz mieć realny wpływ na kluczowy element, jakim jest bezpieczeństwo gości i pracowników parku.

DROGA SKŁADANIA APLIKACJI:
Link do aplikowania:
https://parkofpoland.com/pl/kariera/oferta/wrecza-pow-zyrardowski/ratownik-wodny

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się