GCI2021/09/103 PRACOWNIK DS. PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI Nr ref. 1/2021/PPP

Dane kontakowe

Firma: Pekabex Grupa Kapitałowa
Adres: Badowo Mściska
miejsce pracy: ul. Grójecka 19, Badowo Mściska (gmina Mszczonów)

Zarejestruj się już teraz, aby zobaczyć dane kontaktowe i aplikować na wybrane oferty pracy.

data dodania: 21.09.2021 15:43
ważna do: 31.12.2021 00:00
liczba miejsc: 1

Ilość wyświetleń: 29

Klauzula informacyjna RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonymi rekrutacjami, w tym o prawach przysługujących w związku z tym przetwarzaniem oraz o spółkach z Grupy Kapitałowej Pekabex 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pekabex Pref S.A. z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań (dalej: „Pekabex”). 2. Pekabex wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod.ppsa@pekabex.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane: a) w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze Pani/ Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [Rozporządzenie 2016/679] w związku z przepisami Kodeksu pracy), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679); b) w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej lub aplikując na staż lub praktyki: na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia 2016/679, a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679); c) w celu umieszczenia Pani/ Pana dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679); d) w celu umożliwienia prowadzenia rekrutacji przez spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu umieszczenia Pani/ Pana dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora Pani/ Pana danych (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), polegający na umożliwienia prowadzenia takiej rekrutacji; e) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora Pani/ Pana danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora Pani/ Pana danych (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), polegający na umożliwieniu obrony swych praw lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Pekabex w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. 5. W przypadku, gdy wyraziła Pani/ Pan zgodę na umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex, jeśli spełni Pani/ Pan kryteria określone w rekrutacji prowadzonej przez daną spółkę z Grupy Kapitałowej, Pekabex udostępni Pani/ Pana dane aplikacyjne do innej spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex i wówczas administratorem Pani/ Pana danych osobowych będzie ta spółka (więcej informacji o spółkach z Grupy Kapitałowej Pekabex znajduje się poniżej). 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora Pani/ Pana danych. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. 7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3) lit. d) i e) powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych), a także - w przypadku, gdy wyraziła Pani/ Pan zgodę na umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex i Pani/ Pana dane zostaną udostępnione konkretnej spółce z Grupy Kapitałowej Pekabex (wówczas sprzeciw dotyczyć będzie udostępnienia danych danemu administratorowi) – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 12. Podanie danych osobowych jest wymagane: a) w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - przez Kodeks pracy, b) w razie udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej lub aplikując na staż lub praktyki - dla celów prowadzenia rekrutacji. 13. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie pozostałych danych, podanie danych jest dobrowolne. Informacje dodatkowe dla osób, które wyraziły zgodę na umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex: Dokumenty aplikacyjne uczestników naszych rekrutacji są przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej Pekabex, jeśli spełnią kryteria określone w rekrutacji prowadzonej przez daną spółkę z Grupy Kapitałowej Pekabex. Jeśli w takim przypadku dojdzie do udostępnienia przez Pekabex danych aplikacyjnych do innej spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex, wówczas administratorem danych osobowych kandydata będzie ta spółka, a dane kandydata będą przetwarzana na zasadach określonych w pkt. 3 - 12 powyżej. Tożsamość konkretnej spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex, która przetwarzać będzie dane osobowe kandydata, będzie każdorazowo wskazana w ramach kontaktu nawiązywanego z kandydatem w tym procesie rekrutacyjnym. Jednocześnie informujemy, że Grupa Kapitałowa Pekabex obejmuje następujące spółki, a kontakt do IOD w każdej z tych spółek jest następujący: Nazwa spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex Dane kontaktowe do IOD Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. iod.pkbpsa@pekabex.pl Pekabex Bet S.A. iod.pbsa@pekabex.pl Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji Sp. z o.o. iod.cnpsz@pekabex.pl Pekabex Inwestycje II S.A. iod.pisa@pekabex.pl Pekabex Projekt Sp. z o.o. administrator.ppspzo@pekabex.pl TM Pekabex Projekt Sp. z o.o. s.k. administrator.ppspzosk@pekabex.pl Pekabex Develompent Sp. z o.o. iod.pdsz@pekabex.pl Kokoszki Prefabrykacja S.A iod.kpsa@pekabex.pl

Treść oferty:

Pekabex od 50 lat jest największym polskim producentem elementów prefabrykowanych oraz generalnym wykonawcą. Ponad 2 tysiące naszych specjalistów zajmuje się projektowaniem, produkcją, logistyką, montażem oraz wykonawstwem i developmentem inwestycji. Produkujemy elementy wykorzystywane do realizacji w nowoczesnej technologii modułowej obiektów takich jak: hale produkcyjne, magazyny, biura, obiekty handlowe, dworce, parkingi, osiedla mieszkaniowe, mosty i tunele, w sześciu fabrykach w Poznaniu, Bielsku-Białej, Mszczonowie, dwóch w Gdańsku, a także w niemieckim Marktzeuln. Prowadzimy inwestycje budowlane w Polsce, krajach skandynawskich i Niemczech. Naszą największą wartością są ambitni, zaangażowani i lubiący swoją pracę ludzie. Działamy odpowiedzialnie i rzetelnie. Opis stanowiska: - Wnikliwa kontrola dokumentacji z zewnętrznych biur projektowych, - Kontakt z projektantami w sprawie wyjaśnień nieprawidłowości, - Konsultowanie z projektantami trudnych detali, zanim rysunek trafi na produkcję oraz ustalenie szczegółów z działami produkcyjnymi, - Kontrola dokumentacji pod wykonalność produkcji.
- Wykształcenie techniczne (Technikum Budowlane), mile widziane rozpoczęte studia na kierunku Budownictwo lub pokrewnym,
- Mile widziana znajomość branży prefabrykatów,
- Umiejętność czytania rysunków technicznych,
- Podstawowa znajomość pracy na programach obsługujących format dwg. typu TrueView, BricsCAD,
- Sumienność i terminowość,
- Umiejętność pracy w zespole,
- Wysoki poziom zaangażowania i chęć nauki.
Oferujemy:
- Pracę w stabilnej organizacji,
- Pełen pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (opiekę medyczną, kartę Multisport, zajęcia językowe i wiele innych).
- Pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole,
- Możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwój przy największych inwestycjach w kraju i za granicą.

DROGA SKŁADANIA APLIKACJI:
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie CV korzystając z formularza na stronie
https://pekabex.pl/pl/kariera/oferty-pracy
Link do ogłoszenia: https://tiny.pl/971cz

W CV prosimy zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych


Zakres obowiązków:

Pekabex od 50 lat jest największym polskim producentem elementów prefabrykowanych oraz generalnym wykonawcą. Ponad 2 tysiące naszych specjalistów zajmuje się projektowaniem, produkcją, logistyką, montażem oraz wykonawstwem i developmentem inwestycji. Produkujemy elementy wykorzystywane do realizacji w nowoczesnej technologii modułowej obiektów takich jak: hale produkcyjne, magazyny, biura, obiekty handlowe, dworce, parkingi, osiedla mieszkaniowe, mosty i tunele, w sześciu fabrykach w Poznaniu, Bielsku-Białej, Mszczonowie, dwóch w Gdańsku, a także w niemieckim Marktzeuln. Prowadzimy inwestycje budowlane w Polsce, krajach skandynawskich i Niemczech. Naszą największą wartością są ambitni, zaangażowani i lubiący swoją pracę ludzie. Działamy odpowiedzialnie i rzetelnie.

Opis stanowiska:
- Wnikliwa kontrola dokumentacji z zewnętrznych biur projektowych,
- Kontakt z projektantami w sprawie wyjaśnień nieprawidłowości,
- Konsultowanie z projektantami trudnych detali, zanim rysunek trafi na produkcję oraz ustalenie szczegółów z działami produkcyjnymi,
- Kontrola dokumentacji pod wykonalność produkcji.

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się